Eşik-İmkansız Denge

Alt ve üst eşikler arasındaki hassas denge

“Eşik”, bir olayın olmasından önce ulaşılan değer ya da seviyedir. Bir aralığı ifade eder aslında; alt ve üst eşikler bir aralığı oluşturur. Oluşumun gerçekleşmesini bu aralık sağlar. Eşiğin üstü dağılmaya ve parçalanmaya yol açabileceği gibi, altı ise oluşumun gerçekleşmesini engeller. Varlığa ya da yapıya ait eşik, onun mevcudiyetini de sağlayandır. Oluşum bu alt ve üst eşikler arasındaki hassas dengede gerçekleşir.

Trajik olan ise eşiğin ilerisinde ve gerisinde kalan insan ile doğaya ait oluşumun dengeyi umutsuzca arayışındadır. Bu, gerçekleşmesi olanaksız olandır. Eşik yaşamı oluşturan devingen döngüyü sağlarken, imkansıza, “imkansız denge” ye kapısını aralamıştır. İnsanın ve onunla birlikte tüm yaşamın evrimi bu dengenin, imkansız olanın ya da olanaksız olanın çabası ile tükenişe doğru ivmelenir.”

Barış Yılmaz

Hacettepe Üniversitesi, Resim Bölümü mezunu ve Muğla Üniversitesi öğretim görevlisi Barış Yılmaz‘ın “Eşik-İmkansız Denge” sergisi Galeri Foyart‘ta 3 – 24 Ekim 2015 tarihleri arasında görülebilir.

Daha fazla fotoğraf için: Güncel Sanat Arşivi

Daha fazla fotoğraf için: Güncel Sanat Arşivi

Paylaş