Interview: Aslı Işıksal

While using very different materials and techniques in her art production and creating very detailed works, Aslı Işıksal always prioritizes thinking with pen and paper. She creates a world for her works where plainness and simplicity are at the forefront. A world that turns into black and white with gray values… While constructing this world, she thinks of her works as a whole where every work establishes strong connections with each other. She emphasizes that surface, layers, figures, and movement are equally important here. She examines images and separates them into layers, freezes, and breaks movement into pieces. All to see the details, explore the pieces, establish a bond between the layers, and finally recombine them to reveal new meanings. First the sound, after the scent, then the wind from the waves and finally the sea……

Söyleşi: Aslı Işıksal

Sanat üretiminde çok farklı malzeme ve teknikler kullanıp ayrıntılı işler ortaya çıkarırken, kalem ve kağıtla düşünmeyi her zaman önceliği olarak vurgulayan bir sanatçı Aslı Işıksal. İşleri için yalınlık ve sadeliğin ön planda olduğu bir dünya kurguluyor. Gri değerlerle birlikte siyah ve beyaza dönüşen bir dünya… Bu dünyayı oluştururken işlerini, birbirleriyle güçlü bağlantılar kuracak şekilde bir bütün olarak düşünüyor. Burada yüzeyin, katmanların, figürlerin ve hareketin eşit derecede önemli olduğunu vurguluyor. İmgeleri inceliyor, katmanlarına ayırıyor; hareketi donduruyor, parçalıyor. Bütün bunlar; detayları görmek, parçaları keşfetmek, katmanlar arasında bir bağ kurmak ve sonunda onları yeni anlamlar ortaya çıkaracak şekilde yeniden birleştirmek için. Önce ses, ardından koku, sonra dalgalardan esen rüzgar ve sonunda deniz… …