Arkaplan Akustik

Videoist – Mekan Blogspot iş birliği… 2003 yılında İstanbul’da kurulan Videoist ile Balıkesir merkezli bir sanat mekanı olarak 2017 yılında kurulan Mekan Blogspot, SENKRON video etkinliği kapsamında bir araya geliyor.

15 Nisan – 8 Mayıs 2021 tarihinde Videoist küratörlüğünde, Balıkesir’de bulunan Mekan Blogspot’ta gerçekleşecek gösterim ve sergide yer alan sanatçılar; Gülçin Aksoy, Fırat Engin, Hakan Kırdar, Mehmet Öğüt, Okay Özkan, Saye Özçelik, Ferhat Satıcı, Evren Selçuk, Kıvılcım Harika Seydim, Harun Töle, Hülya Özdemir ve Serdar Yılmaz‘dan oluşmaktadır.

Sergi mekanında video çalışmalarının gösterimleri sürerken, sanatçıların video eserlerinin içeriğine destek veren ve arkaplanını oluşturan obje, döküman, heykel, resim ve fotoğraf çalışmaları, sergi süresince galeride izleyiciyle buluşacaktır.

Zaman ve mekanı yontmak, kristalleştirmek ve yeniden üretmek

Frederic Jameson, “Geç Kapitalizmin Mantığı” kitabında, video eserlerini tek başlarına okunamayacak videotextler olarak tanımlamıştı. Bugünkü çağdaş sanat sistemi, sanat eserlerini kendi arkaplanlarından kopartan bir işlem gerçekleştirerek onları metalar evrenine gönderiyor. Video Sanatı, disiplinler arası, geçişli ve öz dönüşümsel yapısı gereği sanat eserinin düşünsel, üretime dayalı ve teknik arkaplanları ile ilgili bağıntıları tekrar kurmaya aday bir üretim biçimidir. Video sanatçısı zaman ve mekan üzerine yapılan bir işlemle zaman ve mekanı yontar, kristalleştirir ve yeniden üretir. Bu süreçte ortaya çıkan video eser ise duygulanımsal kuvvetler (M. Lazzarato) üreterek, katılımcı-izleyiciyi bir eylemin içine sokar. Video eser nesneden fazla nesne olarak ve karşımıza çıkan sanat eserinin tersini yaparak eserin arkaplanını ve diğer eserlerle ilgili bağlamını çağırma potansiyeline sahiptir.

“Arkaplan Akustik” isimli bu projede Videoist, 2010 yılında İstanbul Manzara Perspectives Galeri’de gerçekleştirdiği “Unplugged/Görüntünün Fragmanlaşmış Doğasından Bir Arkaplan Akustiğine Geçiş” ve 2017’de Ankara’da Arte Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdiği “Unfold / Katmanları Açmak” sergilerinde geliştirdiği videonun arkaplanı fikrini, 2021’de Balıkesir Mekan Blogspot sanat mekanında video eserlerin deneyimlerine odaklanan bir sergi ile tekrar kurguluyor.

Senkron Eş Zamanlı Video Sergileri kapsamında, Videoist küratörlüğünde gerçekleşen “Arkaplan Akustik” sergisi, 15 Nisan – 8 Mayıs 2021 tarihleri arasında Balıkesir’deki Mekan Blogspot’ta görülebilir.

Sergiyle ilgili Videoist ile gerçekleştirilen söyleşi için tıklayınız.

Videoist hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Mekan Blogspot hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Senkron Eş Zamanlı Video Sergileri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Daha fazla duyuru için tıklayınız.

Paylaş