Çizgiler Camiası

Yazılmamış tarihler

Nancy Atakan’ın son dönem keten ve keçe üzerine nakış işlerini bir araya getiren Çizgiler Camiası, dişi soy bağları ve kuşaklar arası aktarıma dair en öznel ve yerel hikayeleri geniş tarihsel anlatılarla örerek modernizmin Türkiye’deki izleğinde kadınlara biçilmiş olan rolü işliyor. Sanatçı, kapalı çerçeveleri ve büyük anlatıları odak dışı bırakırken yaşam öykülerinin ve nesiller arası aktarımın dokusunu öne çıkarıyor. Yazılmamış çoğul tarihleri, çeşitli düğüm noktaları üzerinden birbirine örülen ve sökülen, mutlak bütünlüklerin karşıtı güçler olarak açığa çıkarıyor. Pi Artworks

Küratörlüğünü Aslı Seven’in yaptığı Nancy Atakan’ın “Çizgiler Camiası” sergisi, Pi Artworks’te 11 Eylül – 21 Ekim, 2017 tarihleri arasında görülebilir.

Daha fazla fotoğraf için: Güncel Sanat Arşivi

Paylaş