Faunaya Ağıt

Simbart Projects Çukurcuma, Seniha Ünay ve Aytuğ Aykut’un eş zamanlı sergilerine ev sahipliği yapıyor.

İnsan merkezciliği, hayvanlarla ilişkimiz üzerinden sorgulayan “Faunaya Ağıt”, egemen ve buyurgan özne olarak insanla, insan bakış açısından ele alınan hayvanın ilişkisi üzerine eğiliyor. Bu bağlamda hayvan türlerini yeryüzünde belirli bir yaşam alanına göre sınıflandıran faunaya dönüp bakarken ağıt niteliğinde bir gerçekliği izleyici ile buluşturuyor.

Seniha Ünay, çalışmalarında gündelik yaşamın algılanma biçimlerini nesne ve özne ilişkisi çerçevesinde inceler. İnsan merkezci bakış açısında nesne konumuna indirgenen yeryüzü ile egemen ve söz sahibi görülen özne olarak insanın sorunlu ilişkilerine ikili karşıtlıklar yerine çok yönlü süreçler olarak bakmayı tercih eder. Sergide yer alan Ünay’ın “Henüz İsimsiz” adlı serisi, gündelik yaşantımızın içinden insan kaynaklı nedenlerle uzaklaşan ve güzel, sevimli oyuncak temsilleriyle hayatımıza iştirak eden hayvanların, merkez dışına itilme, yeniden var edilme, dekoratif ve işlevsel bir unsur haline getirilmesini odağına alır. Çalışmalarda kesik insan uzuvları insanın şiddetine; oyuncak hayvanlar ise hayvanların nesneleştirilmesine dair bir ironiyi temsil eder. Böylelikle seri, canlı-cansız, insan-insan olmayan arasındaki ilişkiye yeniden bakarak kendi konumumuzu sorgulamamızın peşine düşer.

Aytuğ Aykut

Aytuğ Aykut

Ağırlıklı olarak suluboya ve mürekkep ile çalışan Aytuğ Aykut, üretimlerinde doğa ve insan ilişkisine yoğunlaşır. Bu ilişkinin birlikteliği ve yıkıcılığı üzerinden, ekolojik devamlılık temelinde fenomenlerle ilişki kurmaya çabalarken, ekolojik sistemde insanın kendi türüyle ve diğer türlerle kurduğu ilişkiyi, kolektif hafıza temelinde yeniden bir bakış açısıyla üretir. Aykut, sergide bulunan “Sayılacak Kadar Azlar” adlı serisinde insan-hayvan birlikteliği ve bu birlikteliğin zorunluluğuna dikkat çeker. İnsan tarafından bozulan ekolojik sistemdeki dengenin gün geçtikçe şiddetini artırıyor olması, sanatçının odaklandığı ana konularından biridir.

Estetik olarak zarafetle ilişkilendirilen sözlü ve görsel sanatlarda da başından beri insan türüne eşlik eden turnalar, gün geçtikçe yaşam alanlarını ve besin kaynaklarının kaybolmasıyla birlikte tükenme tehdidiyle kadar karşı karşıyadır. Seri, günümüzde en nadir bulunan “haykıran turna” türüne odaklanırken, kısa ve uzun vadede gerçekliğin kâğıt üzerinde imge olarak kalmasını engellemek için yapabileceğimiz şeyler olduğu ümidini kuvvetlendirmeyi amaçlar.

Sergi, 13 Ocak – 19 Şubat tarihleri arasında Simbart Projects Çukurcuma’da görülebilir.

Kapak Görseli: Seniha Ünay

Paylaş