Katmanları Açmak

Videonun Dilsel Yönü

“Videoist’in Arte Sanat​’taki “Katmanları Açmak” sergisi videonun arkaplanını temsil eden elektriksiz mecra ile birlikte videonun kavramsal ve dökümana dayalı dilsel yönüne odaklanıyor. Video Sanatı üreten sanatçıların yapıtlarının gelişiminin bir haritasını çıkarmak için videonun fişe takılmadan önceki süreci ile fişe takıldıktan sonrasını birlikte sergilecek olan sergi, bu bilginin tanıkları olarak çizimleri, metinleri ve objeleri, kısacası filmin oluşum aşamasındaki her materyali serginin ana malzemesi haline getiriyor. Videoist bu güne kadar kendinden organize bir sanat kolektifi olarak kuratöryel sistemin içinde çatlaklar yaratan bir tutum sergiledi. Yaptığı etkinliklerde, çağdaş sanat kurumlarının oluşturduğu dizgeleri geriye sarıp sanatçı merkezli olarak yeniden okumayı denedi ve Video sanatı aracılığı ile video özelinde çağdaş sanatın arka planı ve katmanlarını ortaya çıkarmaya çalıştı. 

Videoist bu sergide Gülsün Karamustafa, Guy Ben-Ner, Benjamin Stumpf-Antje Feger, Khaled Hafez, Hera Büyükaşçıyan, Nancy Atakan, Yeni Anıt, Hülya Özdemir, TUNCA, Ferhat Özgür, İrem Tok, Kaya Hacaloğlu, Yıldız Doyran, Serdar Yılmaz, İnsel İnal gibi sanatçıları bir araya getirmenin yanı sıra yazınsal deneyime sahip iki isim olan, Fırat Arapoğlu ve Barış Acar’ı projeye dahil ederek küratöryel sistem öncesi sergi kolektivitesinin de altını çizmektedir.”

Sergi, 4 Nisan – 6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Arte Sanat’ta görülebilir.

Daha fazla fotoğaf için: Güncel Sanat Arşivi

Paylaş