Sergi Gez Sergi Yaz

Güncel Sanat Arşivi 4 Yaşında!

Güncel sanat sergilerini arşivleyerek sanat araştırmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında kurulan Güncel Sanat Arşivi’nin dördüncü yılını doldurması vesilesiyle başlatılan“Sergi Gez Sergi Yaz”; üniversite öğrencileri, sanatçılar, akademisyenler, küratörler, sanat yazarları ve sanat alanları arasında disiplinler arası, yazınsal bir etkileşim oluşturmak için geliştirilen bir sanat projesidir.

Proje kapsamında üniversite  öğrencilerinin, güncel sanat sergileri hakkında yazacakları yazılar; sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan Gerçek Kötüler Sanat Kolektifi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda seçilen en fazla altı yazı Güncel Sanat Arşivi’nin internet sitesinde yayımlanacak ve bu yazılar içerisinden en fazla üç tane yazı Istanbul Art News dergisinde yayımlanacaktır.

Açık Çağrı:

Katılımcılar:

Güncel sanat ile ilgilenen tüm lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri

Yazı Konuları:

 • Güncel sanat sergileri
 • Sanatçılar, sanat kolektifleri/inisiyatifleri, küratörler, sanat alanları
 • Sergilenen işler
 • Sergileme modelleri ve yöntemleri

Koşullar:

 1. Hakkında yazılacak sergilerin, mutlaka yazar tarafından bizzat gezilmiş olması gerekmektedir.
 2. Sanatçılar, sanat kolektifleri/inisiyatifleri, küratörler, sanat alanları, sergi modelleri hakkında yazılacaksa bu yazı konuları, yazar tarafından gezilmiş bir serginin parçası olmalıdır.
 3. Sergiler, 2017-2018 yılları içerisinde gezilmiş olmalıdır. (Başlangıç tarihi Aralık 2016 olup 2017 içerisinde devam eden sergiler de kabul edilecektir.) Sergiler yurt içinde ve/veya yurt dışında gezilmiş olabilir.
 4. Gezilen sergiler bir bütün olarak ele alınabileceği gibi sergideki tek bir iş ya da birkaç iş hakkında da yazılabilir.
 5. Gezilen sergiler resim, heykel, performans, fotoğraf, video, seramik vb. içeren kişisel ve/veya grup sergileri olabilir.
 6. Yazılar özgün ve daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Yazılarda yazım kurallarına, araştırma ve yayın etiğine uyulması gerekmektedir. Yazılar, yazarların sorumluluğundadır.
 7. Yazılarla birlikte fotoğraf göndermek gerekli değildir. Fotoğraf gönderilecekse fotoğraf çekimi için gerekli izinler alınmış olmalıdır. Alıntı fotoğraflar kullanılacaksa mutlaka fotoğrafçının ismi yazılmalı, fotoğrafçıdan izin alınmalıdır. Yazılarda alıntı metin kullanılacaksa mutlaka referans gösterilmeli, kaynakça yazılmalıdır. Kaynak gösterirken genel kurallara uyulması gerekmektedir.
 8. Gönderilecek yazılar; Times New Roman, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile  yazılıp 6 sayfayı geçmemelidir. Kaynakça, dipnotlar ve varsa fotoğraflar sayfa sayısına dahil değildir.

Tarihler:

Çağrı başlangıç tarihi: 6 Şubat 2018

Yazı gönderimi için son tarih: 18 Mart 2018

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması: Nisan ayının ilk haftası

Yazıların yayımlaması: Mayıs ayının ilk haftası

Başvuru yoğunluğuna göre tarihler uzatılabilir.

Başvuru:

Katılımcılar, başvuru formunu doldurup yazılarını aşağıdaki mail adresine gönderebilirler.

info@guncelsanatarsivi.com

Değerlendirme Kurulu:

Gerçek Kötüler Sanat Kolektifi Üyeleri:

Aslı Işıksal, Hacettepe Üni. Resim Bölümü Öğretim Elemanı

Ayşenur İpek, Bağımsız Sanatçı

Seniha Ünay, Düzce Üni. Resim Bölümü Öğretim Elemanı

Sevda Kal, Ankara Devlet Opera ve Balesi Grafik Sanatçısı

Engin Esen, Hacettepe Üni. Resim Bölümü Öğretim Elemanı

Burçin Nilay Kalınbayrak, Güncel Sanat Arşivi Kurucusu

Teşekkürler

Projenin yönetiminde gönüllü olarak görev alan, görüş ve düşünceleriyle projeyi destekleyen ve projeye katkıda bulunan ODTÜ Mimarlık Tarihi Doktoru ve Gaziosmanpaşa Üni. Öğretim Elemanı Aygün Kalınbayrak Ercan’a; fikirleriyle projenin gelişmesine gönülden katkıda bulunan Gerçek Kötüler Sanat Kolektifi üyeleri Aslı Işıksal, Seniha Ünay, Sevda Kal, Ayşenur İpek ve Engin Esen’e; bang.prix kurucusu ve küratörü Esra Özkan’a; Istanbul Art News genel yayın yönetmeni Yasemin Bay’a teşekkürler. Afiş tasarımı için Sevda Kal’a teşekkürler.

Sonuçlar için tıklayınız.

Paylaş