Yeniden Doğa

Yıldız Doyran’ın “Yeniden Doğa” başlıklı sergisi 9 Mart 2020 tarihinde Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde açıldı.

Üretimlerinde doğadan yola çıkan Yıldız Doyran, imgenin dönüşümüne dair önermeler sunarken ele aldığı kavramı, bir oluş haliyle sorguluyor. Resim, fotoğraf, video, yerleştirme gibi farklı mecraları, teknikleri ve malzemeleri kullanan sanatçının çalışmalarında, en yalın halden karmaşık olana kadar varoluşun katmanları izleniyor.

Ahmet Yiğider’in “Koku ve Sanat” başlıklı sunumu, Nilgün Yüksel’in Yıldız Doyran eserleri üzerine analizi de sergiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Kavranan ve hissedilen imgenin sınırları etrafında dolaşan sergiye dair konuşmalar, izleyicinin başka bir açıdan, şimdi, burada, görünen ile görünenin ardındakine dair yeni düşünme biçimlerini sorgulamasının yollarını araştırıyordu.

Paylaş