Category Archives: Yazılar

“Çorak” – “Bahar” Sergisinin Özlem ve Tekinsizlik Kavramları Üzerinden Okunması

Cebrail Ötgün ve Hüsnü Dokak’ın birlikte gerçekleştirdikleri “Çorak” – “Bahar” sergisi biçimsel yaklaşım farklılıklarına karşın ortak bir temada buluşuyor: yaşanan tekinsiz ortam ve güven özlemi. Umut ve umutsuzluk arasında bir sarkaç gibi savrulma hali. Yaşantılar, bilinçaltı ve hayal gücü sanatçıların imgelem yaratımını tetikleyerek, güncel ve toplumsal olayları sanatın diliyle etkili bir biçimde ifade etmelerine olanak tanımaktadır.…

BİR FABRİKANIN DEŞİFRESİ: Standard Profile: Üretim & Hayal Kırıklığı

Evren Selçuk’un 10-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bilsart İstanbul’da izlenebilecek sergisi “Standard Profile: Üretim & Hayal Kırıklığı” üzerine konuştuk. Sergi, gaz maskesi üretimi yapan kurgu bir fabrikaya davet ediyor sizi. Mekâna adım attığınız andan itibaren izleyiciyi galerinin bildik yüzünden uzaklaştırıyor; kapitalist sistemin tanıdık bir dünyasına, sistemin içine çekiyor. Hem izleyiciyi sürece dâhil ediyor hem de yer yer zaman ve mekândan bağımsız kılıyor. Tamamıyla bir fabrikanın üretim sürecini, detaylarıyla izleyebildiğiniz bu sergi, nihayetinde sizi bir video aracılığıyla emek, hak, sağlık konularında düşünmeye sevk ediyor ve büyük bir “hayal kırıklığı”nı sizlerle paylaşıyor. …

Söyleşi: Aslı Işıksal

Sanat üretiminde çok farklı malzeme ve teknikler kullanıp ayrıntılı işler ortaya çıkarırken, kalem ve kağıtla düşünmeyi her zaman önceliği olarak vurgulayan bir sanatçı Aslı Işıksal. İşleri için yalınlık ve sadeliğin ön planda olduğu bir dünya kurguluyor. Gri değerlerle birlikte siyah ve beyaza dönüşen bir dünya… Bu dünyayı oluştururken işlerini, birbirleriyle güçlü bağlantılar kuracak şekilde bir bütün olarak düşünüyor. Burada yüzeyin, katmanların, figürlerin ve hareketin eşit derecede önemli olduğunu vurguluyor. İmgeleri inceliyor, katmanlarına ayırıyor; hareketi donduruyor, parçalıyor. Bütün bunlar; detayları görmek, parçaları keşfetmek, katmanlar arasında bir bağ kurmak ve sonunda onları yeni anlamlar ortaya çıkaracak şekilde yeniden birleştirmek için. Önce ses, ardından koku, sonra dalgalardan esen rüzgar ve sonunda deniz… …

Anlatılar Söyleşi Serisi: Cevdet Erek

Anlatılar Söyleşi Serisinin Mayıs ayı konuğu, üretimleri ile ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte, sergide, kurumda ve koleksiyonda yer alan sanatçı ve müzisyen Cevdet Erek. Söyleşi kapsamında Erek ile eğitim hayatının sanatına etkisi, müzikle ilişkisi ve mimari, tarih ve sesin birlikteliğine bakışı üzerine konuştuk. Üretim sürecini; ses, tipografi, mimari, dil, tarih ve izleyici ile kurduğu güçlü ilişkiler üzerinden okuma fırsatı bulduk. …