Videonun Mekanı

Hüya Özdemir, Blogspot’ta 26 Kasım’da açılan “Videonun Mekanı” sergisiyle videoda ışığın akışı ile su arasında bir bağ kurmayı ve muazzam olmayan manzaraları açığa çıkarmayı deniyor.

“Videonun Mekanı” ile Hülya Özdemir, videonun bir zamanı yontma aracı olarak ele alındığı varlık, doğa, canlılık eksenindeki yapıtlarını izleyici ile buluşturuyor. Tarkovski’nin ortaya attığı zamanı yontma kavramını, suyun izleği ve hareket-imajın izleği ile birlikte araştıran sanatçı, Efteni Gölü ve Melen Nehri civarında yaptığı dökümanter araştırmalarına; fotoğraf, film, resim, baskı ve ses kayıtları, envanterlerle devam ediyor. Muazzam olmayan manzaraları açığa çıkaran bir bakışı vurgulayan sanatçı, yapıtlarında Heidegger’in yeryüzü ve gökyüzü arasında “meydana gelen” olay derken kastettiği şey olan manzaranın, kendi kendine yeten bir şey olduğu fikrine, varolmak için sizin ona bakmanıza ihtiyacı olmadığına, insandan önce var olduğu ve sonra da olacağı gerçeğine dayanmaktadır. O yüzden, Efteni Gölü’nü oluşturan büyük su varlığının eksilen tarafına odaklanan sanatçı, suyun düşsel ve akışkan yanıyla bizi zamanı yeniden deneyimlemeye davet eder. Paik, metinlerinde video için doğayı değil zamanı taklit ettiğinden bahsetmiştir. Zaman burada sinemasal zaman ya da montaj fikrinden ayrı şekilde yeniden deneyimlenebilen, yontulan bir şeye dönüşebilir. Suyun ve buna bağlı yaşamın izleğini kuran Özdemir, videoda ışığın akışı ile su arasında bir bağ kurmayı deniyor.    

Hülya Özdemir’in “Videonun Mekanı” sergisi, 26 Kasım-10 Aralık 2020 tarihleri arasında Balıkesir’de bulunan Blogspot sanat mekanında izlenebilir.

Sergi Dizisi

“Heykelin Zamanı, Videonun Mekanı” isimli serginin ikinci ayağı olan Hülya Özdemir’in “Videonun Mekanı” sergisi, Ferhat Satıcı’nın 26 Kasım-10 Aralık 2020 tarihleri arasında Blogspot’ta gerçekleşen “Heykelin Zamanı” sergisinden hemen sonra açılmıştır. 2000’li  yılların başlarından beri  Videoist Video Sanatı İnisiyatifi’nin kurucuları ve yürütücüleri olan ikili, bu sergi dizisi ile alışıldık kişisel sergi kavramını da farklı bir yaklaşımla ele almayı planlıyor.

Basın bülteni için tıklayınız.

Hülya Özdemir, “Kırılgan Açıklık”, Ahşap çerçeve içinde iki kanal video (Sessiz), 2018.

Fotoğraflar, Hülya Özdemir tarafından gönderilmiştir.

Paylaş