Pollock-Krasner Vakfı Hibe Programı

Atölye kirasından yeni iş üretimine, malzeme alımından sergi hazırlığına kadar çeşitli harcamalar için bir yıl süresince finansal destek sağlayan ve yıl boyunca başvuruya açık olan Pollock-Krasner Vakfı Hibe Programı, uluslararası sanatçıların başvurularını bekliyor.

1985 yılında New York’ta kurulan Pollock-Krasner Vakfı, bugüne kadar 78 ülkeden 5000’e yakın sanatçı ve organizasyona 79 milyon dolar destek sağlamıştır. Vakıf içerisinde; sanatçılara ve organizasyonlara özel hibe programları,  Lee Krasner Ödülü ve Pollock Yaratıcılık ödülü gibi farklı destek mekanizmaları mevcuttur.

Başvuru tarihi

Pollock-Krasner Vakfı’nın sanatçılara özel hibe programı, uluslararası sanatçıların başvurularına yıl boyunca açıktır.

Kimler başvurabilir?
 • Resim, heykel, baskı üzerinde çalışan uluslararası görsel sanatçılar başvurabilir.
 • Bu sanatçıların, galeri ve müze gibi profesyonel sanat mekanlarında aktif olarak son dönem işlerini sergilemiş olması gerekir.
 • Grafikerler, video sanatçıları, performans sanatçıları, film yapımcıları, zanaatkarlar, ticari sanatçılar başvuru yapamaz.
 • Öğrenciler ya da akademik çalışmalar desteklenmez.
 • Daha önce başvuru yapan, reddedilen ya da kabul edilen kişiler, 12 ay beklemek koşuluyla ve yeni iş örnekleriyle tekrar başvuru yapabilir.
Destek kapsamı

Hibe programı sanatçılara finansal destek sağlar. Hibe miktarı en fazla 30 bin Dolar olmakla birlikte sanatçıya göre değişebilir. Profesyonel ve kişisel amaçla yapılan tüm harcamalar kontrol edilir. Destek kapsamı aşağıdaki harcamaları içerir.

 • Yeni iş üretimi
 • Malzeme alımı
 • Atölye kiralama
 • Sergi hazırlığı
 • Misafir sanatçı programlarına katılım
 • Günlük harcamalar
 • Kişisel seyahatler dahil değildir.
Destek süresi

Hibe desteği 1 yıl boyunca devam eder.

Değerlendirme süreci

Değerlendirmeler, 9 ay ile 1 yıl arasında sürebilir. Değerlendirmelerde sanatçıların daha önceki profesyonel sergileri göz önünde bulundurulur. Sanatçılardan istenen tüm belge ve dokümanların eksiksiz ve tam olması gerekir. Finansal bilgilerle ilgili gerekirse daha fazla bilgi istenebilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular, sadece Pollock-Krasner Vakfı internet sitesindeki online sistem üzerinden kayıt olunarak yapılır, mail kabul edilmez.

Başvuruya geçmeden önce ön eleme soruları cevaplanır. “Çalışma alanınız nedir? Tam zamanlı öğrenci misiniz? Geçmiş 12 ay içinde başvuru yaptınız mı?” gibi sorularla başvuruya uygunluk ölçülür.

Başvuru için istenen BİLGİLER

1.Kişisel bilgiler

Ad soyad, uyruk, detaylı adres, telefon, cep telefonu, e-posta adresi, internet sitesi, varsa misafir sanatçı programı adresi, doğum tarihi, ilişki durumu, varsa eşinin adı soyadı, varsa çocuk sayısı, programa daha önce başvuru yapılıp yapılmadığı, programın nereden duyulduğu gibi bilgiler istenir.

2. Eğitim bilgileri

Okul adı, derece, mezuniyet yılı gibi bilgiler istenir.

3. Profesyonel deneyim

Varsa devam eden başka başvurular, alınan ödüller, daha önce alınmış destekler, misafir sanatçı programları gibi konularla ilgili detaylı bilgi istenir.

Kişisel ve karma sergilerin listesi istenir. Sadece galeri, müze ve profesyonel sanat alanlarında açılmış; her biri için en fazla 10 tane; en güncelden eskiye doğru sıralanan; sergi isminin değil, sadece mekan adı, yer ve yılın belirtildiği bir liste hazırlanmalıdır. Örn: ABC Gallery, New York, NY 2011.

İstenen 10 adet iş örneği içerisinden sadece en küçük ve en büyük olan iki tanesinin malzeme ve ölçüleri istenir. Örn: Oil on canvas. Pencil on paper. 8×12″ to 48×36″.

4. Referanslar

Üç referans gösterilmelidir. Bu kişilerin; adı soyadı, unvanı, adresi, e-posta adresi, başvuru sahibiyle alakası (meslektaş, mentör, sanat eleştirmeni, galerist, küratör, koleksiyoner) belirtilmelidir.

5. Finansal açıklama

Sanatçıların, 2018-2020 arası eser satış gelirleri yanında toplam yıllık gelir dolar üzerinden istenir. Ayrıca atölye kirası varsa hariç tutulmak üzere yıllık toplam gider miktarı da beyan edilir.

Başvuru için istenen EKLER:
 • Aşağıda belirtilen 1, 2, 3 ve 4. ekler, .doc formatında olmalıdır.
 • 5. ekte gönderilecek görseller .jpg formatında olmalıdır.
 • .docx, .pdf ya da .jpeg formatında gönderilen ekler kabul edilmeyecektir.
 • Eklerin toplam boyutu en fazla 100 MB olmalıdır.
 • Tüm ekler İngilizce olarak okunaklı bir yazı tipi ve boyutu ile hazırlanmalıdır.
 • Ekler belirtildiği şekilde hazırlanmazsa başvuru eksik kabul edilecektir.

1. Ön yazı

Neden finansal desteğe ihtiyaç duyduğunuzu, ne kadar bütçeye ihtiyacınız olduğunu ve bu fonun, profesyonel kariyerinize nasıl katkı sağlayacağını anlatan bir ön yazı hazırlanmalıdır. Kelime ya da sayfa sınırı yoktur.

2. Öz geçmiş

Profesyonel deneyimler, alınan destekler, ödüller, misafir sanatçı programları ve kişisel ve karma sergiler, tarih ve yer içerecek şekilde kronolojik olarak belirtilmelidir. Kelime ya da sayfa sınırı belirtilmemiştir.

3. Sanatçı beyanı

Bu dokümanda sadece gönderilecek 10 iş örneğinin açıklamaları istenmektedir. En fazla bir sayfa olmalıdır.

4. İstenen 10 örnek işin künye listesi

Künyeler; “sanatçı adı, görsel numarası (gönderilecek 10 tane dijital görselin numaralarına uygun olacak şekilde), yıl, eser adı, eser ölçüleri ve malzeme” şeklinde hazırlanmalıdır. Örn: John Smith, image # 1, 2010, Abstraction, 20 x 30 inches, oil on canvas.

5. Dijital görseller

Son 10 yıl içinde tamamlanmış, en fazla 10 iş örneği gönderilmelidir. 10 işten fazla görsel kabul edilmez. Tek bir iş için birden fazla görsel gönderilecekse 10 görsel içerisinden iki tanesi kullanılabilir.

Görseller .jpg formatında, en fazla 2100 pixel ve 300 DPI olmalıdır.

Kolektif olarak başvuru yapılmadıysa kolektif üretilen işler kabul edilmez.

Program hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

2019-2020 döneminde hibe programına kabul edilen sanatçılar için tıklayınız.

Daha fazla duyuru için tıklayınız.


Paylaş