Symbiosis

Metin Çelik ve Deniz Aktaş’ın eserlerini bir araya getiren Symbiosis, 5-19 Kasım tarihleri arasında Almanya’nın Mülheim şehrindeki Makroscope-Fotokopi Müzesinde görülebilir.

Simbiyoz, en genel tanımıyla iki veya daha fazla sayıda türün karşılıklı fayda ilişkisi içinde, ortak bir yaşamı, merkezindeki “bir aradalığı” temsil ediyor. Bu sergide, insan-doğa ilişkileri bağlamında yeniden inşa ve yıkım pratikleri, mutualist bir düzlem ile analoji kuran yeni fikirlere odaklanıyor. Ortak yaşam paydasında insanın doğaya ve kendi türüne kurduğu tahakkümü ve ilişkilerinin pragmatist yapısını sorgulayan sergi, sanatçıların farklı disiplinlerdeki üretimlerini bir araya getiriyor.
 
Sergide Çelik’in yarattığı yeni habitatta insanın bir nesne olarak dönüşümünü ve doğa formları ile kurduğu yeni bir varoluşu ele aldığı izlenirken; Aktaş’ın tahribat ve yıkımların getirdiği yeni doğal manzaralarla parazitel bir yok oluşu konu edindiği görülür. İki sanatçının ortaya koyduğu bu temsillerde insan figürü taş, toprak, bitki, arazi veya daha geniş bir perspektifte bütünsel topografya hikayelerini ön plana çıkarıyor. Yıkıntının getirdiği şiddetin hafızası ile yeni bir karşılıkçı yaşamın ilkeleri bu sergide simbiyotik yeni bağlar kuruyor.

5-19 Kasım tarihleri arasında Almanya’nın Mülheim şehrindeki Makroscope-Fotokopi Müzesinde görülebilecek serginin son günü, Metin Çelik, Deniz Aktaş ve Jan Ehlen’in performansı da izlenebilecek.

Metin Çelik, “Symbiosis”, Kağıt üzerine kuru boya kalem, 175×150 cm, 2022.

Deniz Aktaş, “Alcea Setosa”, Kağıt üzerine mürekkep, 35×50 cm, 2022.

Metin Çelik, “Symbiosis (b)”, Kağıt üzerine kuru boya kalem, 50×35 cm, 2022.

Deniz Aktaş, “Red Thistle”, Kağıt üzerine mürekkep, 35×50 cm, 2022.

Sergi arşivi için tıklayınız.

Güncel Sanat Arşivi’ndeki Metin Çelik içerikleri için tıklayınız.

Güncel Sanat Arşivi’ndeki Deniz Aktaş içerikleri için tıklayınız.

Paylaş